Ochrona przed pożarem

Przeprowadzanie drobnych projektów, np. w zakresie fotowoltaiki, aranżacji biur, technicznych systemów zabezpieczeń czy wykonywania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wymagają często konsultacji ze specjalistą w sprawie bezpieczeństwa. Rzeczoznawca PPOŻ ma za zadanie wydać opinię w sprawie zastosowanych rozwiązań przeciwpożarowych. Jeśli nie mamy uwag do przesłanego projektu, zatwierdzimy dokument za pomocą elektronicznej pieczęci. W przeciwnym razie zaproponujemy stosowną korektę niezbędną do uzyskania pieczęci.

Czytaj więcej: Rzeczoznawca PPOŻ