Czystsze powietrze w Gdańsku

Instalacja grzewcza, która powstała na terenie Gdańska połączyła ponad dziesięć tysięcy mieszkań. Grupa GPEC Sp. z.o.o., która jest odpowiedzialna za przeprowadzone prace osiągnęła najlepszy wynik spółki od ponad dziesięciu lat. Zysk operacyjny wyniósł aż trzydzieści dziewięć milionów złotych. Cały projekt był wspierany przez władze miasta, które oferowały dotacje rodzinom chcącym zrezygnować ze starych pieców i przyłączyć się do projektu. Dzięki tego typu inwestycjom miasto się rozwija, a powietrze staje się czystsze.

Czytaj więcej: GPEC Sp. z o.o.