Przygotowywanie ochrony przeciwpożarowej

Europejska dyrektywa ATEX została zaimplementowana do prawa polskiego w 2010 roku. Nakłada ona na firmy szereg obowiązków z zakresu montażu instalacji przeciwpożarowych i wyznaczania stref zagrożenia. Dla naszych klientów sporządzamy dokument zabezpieczenia przed wybuchem, dzięki któremu firma może działać w pełni legalnie i zgodnie z wymogami BHP. Dostarczamy również graficzny plan sytuacyjny obrazujący rodzaj i zasięg stref niebezpiecznych. Nasze usługi kierujemy głównie do przedsiębiorstw, w których korzysta się materiałów mogących tworzyć mieszaniny łatwopalne.

Czytaj więcej: Dokument zabezpieczenia przed wybuchem