Jak uzyskać zaświadczenie Zakładowej Kontroli Produkcji

Do końca 2017 roku każda firma budowlana musi wprowadzić system Zakładowej Kontroli Produkcji, o czym będzie świadczył wystawiony certyfikat ZKP. Nowo powstała struktura ma kontrolować jakość mieszanki, z której produkuje się beton, a także cały proces powstawania tego surowca. Proces wdrażania tego systemu rozpoczyna się od inspekcji laboratorium budowlanego i ustalenia z producentem ewentualnych braków czy błędów. Następnie dana firma wyznacza wśród pracowników pełnomocnika do spraw tego systemu, który może liczyć na szkolenia przygotowujące go do tej funkcji.

Czytaj więcej: Certyfikat ZKP