Sanacja

Procedury restrukturyzacyjne można podzielić na 4 etapy. Jednym z nich jest postępowanie sanacyjne. Sanacja charakteryzuje się tym, że mienie przedsiębiorstwa dłużnika oraz mienie do niego należące zostaje mu odebrane na rzecz zarządcy. Jednak procedura ta umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie specjalnych działań, których zadaniem jest przyczynienie się do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócenie mu zdolności do wykonywania zobowiązań. Działania te odbywają się z poszanowaniem słusznych praw wierzycieli i osób trzecich.

Czytaj więcej: Postępowanie sanacyjne