Studiowanie Biblii

Nasza wspólnota gromadzi ludzi, którzy na co dzień chcą czytać Słowo i żyć Nim. Staramy się, aby czytanie Pisma było nie tylko pożywną lekturą, ale także inspiracją do konkretnego działania w świecie. Studiując teksty, staramy się odnieść je do współczesnych wzorców zachowania, naszych wartości i sytuacji, z którymi zmagamy się w codziennym życiu. Stowarzyszenie biblijne zaprasza do swojego kręgu wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i zastanowić się nad swoim życiem duchowym. Jesteśmy otwarci na inne wyznania.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie biblijne