Zespół Aspergera

Świadczymy pomoc dzieciom dotkniętym Zespołem Aspergera oraz ich rodzinom. Jednostki zmagające się z tym schorzeniem potrzebują szczególnego wsparcia, dużo zrozumienia, empatii i czułości. Wspieramy edukację oraz rozwój intelektualny takich osób, wierząc, że choroba nie musi być przeszkodą do naturalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Organizujemy szkolenia dla placówek oświatowych, pracowników ochrony zdrowia, pracodawców. Założyliśmy grupę wsparcia dla osób takich dzieci. Wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć autyzm, zapraszamy do Warszawy, gdzie znajduje się siedziba naszej fundacji.

Czytaj więcej: Autyzm Warszawa