Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Jest to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które mają już ukończoną kwalifikację przynajmniej pierwszego stopnia edukacji na uczelni wyższej. Studia podyplomowe to doskonały sposób na podniesienie swoich kwalifikacji oraz przebranżowienie się. W Polsce po ich ukończeniu otrzymuje się świadectwo, które potwierdza ukończenie danego programu. Co ciekawe, w Niemczech wyróżnia się inne etapy edukacji, jak uzupełniające i dodatkowe. W naszej ofercie znajdziesz kierunki związane zarówno z naukami humanistycznymi, jak i ścisłymi.

Czytaj więcej: Studia podyplomowe