Pomagamy przygotować dokumentację do obliczenia wynagrodzeń

Jednym z segmentów naszych usług księgowo-kadrowych jest sporządzanie listy płac. Jest to dokument, na podstawie którego obliczane są wynagrodzenia dla pracowników. Ponadto służy on obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,pobrania zaliczki za wynagrodzenie, przesłania deklaracji, itp. Nasze biuro rachunkowe przygotowuje wskazany dokument z zachowaniem wszelkich względów prawnych i zasad, m.in. uwzględniając liczbę dni i godzin nieobecności, wprowadzając decyzje o nagrodach, premiach, itp.

Czytaj więcej: sporządzanie listy płac