http://jk-projekt.pl/

Zgodnie z ostatnimi rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i wynikających z nich ustaw polskiego prawa, firmy, które spełniają określone warunki, muszą przeprowadzać audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP). Termin na dokonanie pierwszej kontroli minął we wrześniu 2017 roku. Obecnie na właścicieli, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, może zostać nałożona grzywna. Jeśli jesteś wśród nich i chcesz zminimalizować karę lub jej uniknąć, nie czekaj. Powierz nam wykonanie rewizji swojego zużycia energii.

Czytaj więcej: Audyty energetyczne przedsiębiorstw