Dokumentacja o możliwości wybuchu w miejscu pracy

Nasza firma pomoże Ci przygotować dokument informujący o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w zakładzie przemysłowym czy hali magazynowej. Profesjonalna ocena zagrożenia wybuchem musi zostać przeprowadzona, udokumentowana i przekazana pracownikom zanim zajmą oni stanowiska pracy. Dokument powinien być także sporządzony w momencie, gdy w zakładzie pojawiają się nowe maszyny i urządzenia oraz gdy prawo ulegnie zmianie. Przeprowadzanie dokumentacji o ryzyku wystąpienia takiej sytuacji kryzysowej jest również wskazane przy materiałach, które posiadają informacje o tym.

Czytaj więcej: Ocena zagrożenia wybuchem